การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 3 ปี 2566

ดาวน์โหลดเนื้อหา

การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 3
เรื่อง “เจาะลึกศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ความท้าทายกับอนาคตประเทศไทย”
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (Century Park Hotel)
และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

รูปภาพ