การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 4 ปี 2566

ดาวน์โหลดเนื้อหา

การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 4
เรื่อง “ส่องชีพจรเศรษฐกิจไทยช่วงท้ายปี กับอนาคตทิศทางอุตสาหกรรมไทยปี 2567”
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (Century Park Hotel)
และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

รูปภาพ