การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 3 ปี 2567

ดาวน์โหลดเนื้อหา

การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 
เรื่อง “สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ระลอกใหม่ กับโอกาสและความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทย”
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.30 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (The berkeley Hotel)
และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

รูปภาพ