ข่าวประจำวันที่ 11 ก.ย. 2563

ข่าวในประเทศ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

1. ดันเต็มสูบธุรกิจขนส่ง พุ่งติดลมบน สศช. ลุยศึกษา 2 โครงการยักษ์ (ที่มา: thairath.co.th , ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563)

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้มีการศึกษาโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ (แลนด์บริดจ์) ว่าแผนการก่อสร้างโครงการนี้อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ และแผน ที่ สศช. เคยเสนอโครงการการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย ซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์ ที่รัฐบาลกำลังจะพัฒนาคือโครงการเชื่อมการขนส่งจากฝั่งอันดามันมายังฟังอ่าวไทยโดยใช้การขนส่งทางรางบริเวณ จังหวัดชุมพรและระนอง เป็นโครงการรถไฟทางคู่ เพื่อเชื่อมการขนส่งทั้งสองฝั่งทะเลเข้าด้วยกัน นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการ สศช. กล่าวว่า สศช.จะลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ทั้ง 2 โครงการคือโครงการแลนด์บริดจ์รวมไปถึงโครงการคลองไทยที่เป็นข้อเสนอจากพื้นที่ผ่านมายังกรรมาธิการศึกษาในสภาฯ ซึ่งหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2564 ในการศึกษาโครงการในพื้นที่ภาคใต้แล้ว โดยต้องใช้เวลาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 1 ปี

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ สศช.ได้มีการศึกษาโครงการนี้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มาหลายครั้ง โดยในแผนใหม่ที่มีการนำเสนอ เป็นโครงการแลนด์บริดจ์บริเวณ จังหวัดชุมพร-จ.ระนอง ซึ่งเน้นเรื่องของการขนส่งและโลจิสติกส์มากกว่าภาคอุตสาหกรรม โดยในโครงการจะอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่คือท่าเรือจังหวัดระนอง แล้วสร้างท่าเรือแห่งใหม่ที่ชุมพร แล้วเชื่อมท่าเรือทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน ด้วยรถไฟทางคู่ โดยท่าเรือที่มีอยู่ที่ระนองพอที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือเชิงพาณิชย์ได้ แต่ข้อจำกัดที่มี คือเรื่องของพื้นที่หลังท่า ซึ่งไม่กว้างนัก ส่วนในเรื่องของร่องน้ำ หากจะรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ ก็อาจต้องมีการขุดร่องน้ำใหม่ให้เรือขนาดใหญ่เข้าได้ หรือจะมีรูปแบบอื่นๆในการรับสินค้าจากเรือเข้ามาที่ท่าเรือ สศช. พยายามดูแผนเรื่องของการพัฒนาท่าเรือ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้วย เช่น ให้มีที่จอดท่องเที่ยวได้ช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย ในระยะต่อไปหากมีการพัฒนาโครงการถนนเรียบชายฝั่งทะเลหรือโครงการไทยแลนด์ริเวร่า ก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นได้

 

นายเชวงศักดิ์ คำตา
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. อุตสาหกรรมเพชรบูรณ์ แจงปมเหมืองอัครา (ที่มา: มติชน , ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563)

นายเชวงศักดิ์ คำตา อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวชี้แจงถึงการปิดประกาศกรณีบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษเหมืองแร่ทองคำและแร่เงินในเขตพื้นที่ 10 ตำบลของ อ.ชนแดน และ อ.วังโป่ง เนื้อที่ราว 4.4 แสนไร่ว่า ทางบริษัทได้ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษไว้ตั้งแต่ปี 2546-2548 
แต่เนื่องจากมีการชะลอไว้ในช่วงหนึ่ง กระทั่งปัจจุบันได้รับนโยบายจากทางกระทรวงฯจึงได้พิจารณาคำขอไปตามขั้นตอน ส่วนประกาศฉบับนี้โดยเจตนา เพื่อให้ทราบว่าทางบริษัทได้ยื่นขออาชญาบัตรในพื้นที่ใดบ้างและมีพื้นที่จำนวนเท่าไหร่ เป็นขั้นตอนทางกฎหมายและสิทธิของผู้ประกอบการจะยื่นขออาชญาบัตรดังกล่าว ส่วนประชาชนหากไม่เห็นด้วยหรือต้องการคัดค้าน สามารถนำเสนอข้อคิดเห็นมาได้เช่นเดียวกัน นายเชวงศักดิ์กล่าวว่า สำหรับอาชญาบัตรพิเศษฉบับนี้เพียงแค่ขอสำรวจแร่ทองคำและแร่เงินเฉยๆ ยังไม่ใช่ขั้นตอนการขอทำเหมืองแร่ทองคำเป็นแค่การขอสำรวจเท่านั้น และตามขั้นตอนของกฎหมายการปิดประกาศกำหนดระยะเวลาไว้ 30 วัน เพื่อเปิดให้โอกาสให้ผู้ไม่เห็นด้วยได้แสดงเหตุผลคัดค้าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสถานที่ปิดประกาศฉบับนี้หรือจะส่งมาที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯก็ได้ หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นเหล่านี้นำเสนอต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเป็นความเห็นของทางจังหวัดนำเสนอต่อไป ขั้นตอนคงใช้ระยะเวลาไม่นาน เนื่องจากมีระยะเวลากำหนดไว้เช่นกัน

อย่างไรก็ดี นายเชวงศักดิ์กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย หากมีกลุ่มคัดค้านหรือประชาชนไม่เห็นด้วย เสนอมาก็รับเรื่องไว้ ส่วนทางจังหวัดก็ไม่มีอำนาจจะชี้ขาด เพียงแต่รวบรวมข้อคิดเห็นเหล่านี้เพื่อนำเสนอไปที่กระทรวงฯ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ใดยื่นคัดค้านมา เพียงแต่มีการแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยทางสื่อโซเชียลมีเดียเท่านั้น ในจุดนี้ไม่ได้มีการกำหนดให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือทำประชาพิจารณ์แต่อย่างใด เป็นดุลยพินิจของทางผู้ว่าราชการจังหวัด ดูตามข้อเสนอของทางสำนักงานอุตฯว่ามีข้อเสนออย่างไร อาทิ มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ หรือเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลไหม และมีการคัดค้านกันในประเด็นไหน จะรวบรวมเพื่อนำเสนอไป ส่วนจะเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาต

 

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา
รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) 

3. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ยอมรับส่งออกยังเหนื่อย (ที่มา: บางกอกทูเดย์ , ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563)

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดการณ์การส่งออก ว่า ในปี 2563 นี้ ส่งออกจะหดตัว -10% บนสมมติฐานค่าเงิน 31.5 (+-0.5) บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 31.341 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.00-31.57 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ขณะที่ ยังมีปัจจัยลบที่สำคัญคือ สถานการณ์การระบาดโควิด-19 หลายประเทศทั่วโลกที่ยังคงมีความรุนแรง เช่น สหรัฐ ที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกลับมาระบาดครั้งใหม่ในหลายประเทศ อาทิ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย เป็นต้น ทำให้มีการเริ่มกลับมาใช้มาตรการเข้มงวดอีกครั้ง ซึ่งอาจกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนกลุ่มประเทศดังกล่าว ขณะที่ทิศทางการนำเข้าหดตัวลง แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการส่งออก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผลิตและส่งออกโดยใช้วัตถุดิบและสินค้าที่มีอยู่เดิม ประกอบกับความเชื่อมั่นในตลาดโลกที่ยังไม่ดีนัก ทำให้การผลิตต่ำกว่าระดับประหยัดต่อขนาดของการผลิต ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงขึ้นจนไม่สามารถแข่งขันได้และอาจส่งผลให้บริษัทที่สายป่านไม่ยาวพอต้องปิดกิจการได้ เช่น กลุ่มยานยนต์และสิ่งทอ ส่วนค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในทิศทางที่แข็งค่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ยังคงมีแนวโน้ม ตึงเครียดในหลายประเด็นต่อเนื่อง อาทิ การเจรจาความตกลงระยะที่ 1 ยังไม่มีความคืบหน้า และผลจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ โดยเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทจากความไม่แน่นอนของการออกงบประมาณช่วยเหลือโควิด-19 จากรัฐบาลกลางสหรัฐฯระดับราคาน้ำมันที่ทรงตัวอยู่ระดับต่ำกว่าปี 2562 มากกว่า 30% อันเนื่องมาจากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อ การชะลอของอุปสงค์การใช้น้ำมันทั่วโลก ทำให้การส่งออกสินค้า ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน อาทิ พลาสติก เคมีภัณฑ์ และน้ำมันสำเร็จรูปยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้านโลจิสติกส์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเส้นทางทรานส์แปซิฟิกและเส้นทางยุโรป เนื่องด้วยการประกาศขึ้นค่าระวาง รวมถึงการจัดระวางขนส่งและตู้สินค้าจากสายเรือไปยังเจ้าของสินค้าจากจีนและเวียดนามในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับจัดสรรระวางและตู้สินค้าไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่าจะมีการเสนอราคาค่าระวางที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกระจายสินค้าข้ามชาติ อีกทั้ง ผู้ประกอบการได้รับส่วนต่างกำไรจากคำสั่งซื้อลดลงเนื่องด้วย ต้นทุนที่สูงขึ้น ปัจจัยบวกของการส่งออก ที่สำคัญ คือ การส่งออกสินค้ากลุ่มอาหาร (อาหารกระป๋อง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง) และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ work from home ยังคงขยายตัวได้ดี จากอานิสงค์ของการระบาดโควิด-19 ในบางพื้นที่

 

ข่าวต่างประเทศ

4. หุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ ดาวโจนส์ดิ่ง 400 จุด น้ำมันร่วง-ทองบวก 3 วันซ้อน (ที่มา: thairath.co.th , ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563)

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายวันที่ 10 ก.ย. 2563 ในแดนลบ โดยดัชนีดาวโจนส์ลดลง 405.89 จุด หรือราว 1.5% ปิดที่ 27,534.58 จุด ส่วนดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 59.77 จุด หรือราว 1.8% ปิดที่ 3,339.19 จุด ขณะที่ดัชนีแนสแด็กลดลง 221.97 จุด หรือราว 2% ปิดที่ 10,919.59 จุด ตลาดสหรัฐฯ เผชิญแรงฉุดจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังมีการเทขายไม่หยุด กอปรกับข่าวไม่ดีเกี่ยวกับอัตราการขอรับสิทธิประโยชน์ผู้ว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ โดยมีผู้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ในสัปดาห์ก่อน 884,000 ราย มากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสิทธิเป็นสัปดาห์ที่ 2 หรือมากกว่า เพิ่มขึ้นเป็น 13.385 ล้านรายแล้ว นอกจากนี้ ยังเกิดความไม่แน่นอนเรื่องการออกมาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่ของสหรัฐฯ ด้วย หลังจากเดโมแครตขวางการออกกฎหมายของรีพับลิกันในชั้นวุฒิสภา เพิ่มความเป็นไปได้ที่ว่า การออกกฎหมายฉบับนี้อาจต้องรอหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน

อย่างไรก็ตาม ด้านราคาน้ำมันลดลงในวันพฤหัสบดี หลังข้อมูลชี้ว่า น้ำมันดิบในคลังของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาร์เรล เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 สัปดาห์ ทำให้หลายฝ่ายยิ่งคาดหมายว่าจะเกิดอุปทานส่วนเกินในตลาด ท่ามกลางความกังวลเรื่องแนวโน้มความต้องการพลังงานที่อ่อนแอ
เพราะการระบาดของโควิด-19

 

หมายเหตุ : ค่าเงินบาท อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ราคาน้ำมันและราคา NGV อ้างอิงจากราคาน้ำมันขายปลีกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ADDRESS

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

CALL US NOW
800-123-4567
FOLLOW US