ข่าวประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2565

ข่าวในประเทศ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1. ดีพร้อม ผลักดันงานวิจัยไทยเข้าตาบริษัทระดับโลก เชื่อมั่นระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ ASRS ของคนไทย (ที่มา: แนวหน้า, ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565)

 

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับแต่งตั้งจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นแผนงานวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และแผนงานระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ โดยเน้นดำเนินการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ รวมถึงนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เร่งขับเคลื่อนและผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) รวมถึงแก้ปัญหาด้านต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) จึงได้นำนโยบาย DIPROM CARE เข้ามาช่วยดำเนินการ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของคนไทยมาปรับใช้กับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม สามารถลดข้อผิดพลาดและลดพื้นที่ในการจัดเก็บ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ ด้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การนำของ Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนางานวิจัย "ระบบอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบ อัตโนมัติ Auto Storage and Retrieval System : ASRS" เพื่อสร้างโอกาสสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถนำระบบ ASRS มาใช้ งานได้ภายใต้งบประมาณและสถานที่ ที่จำกัด ซึ่งระบบ ASRS เป็นการนำวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้กับระบบอาคารคลังสินค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับระบบอัตโนมัติ ได้แก่ เครนยกสินค้าในแนวสูง ชั้นวางสินค้า (Stacker Crane) ชั้นวางสินค้า (Storage Rack) และโปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) ที่คนไทยพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ ช่วยยกระดับระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทย อีกทั้ง เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ มีต้นทุนต่ำ สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ทางคณะวิจัยและ บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด ได้นำผลงานจากโครงการฯ ไปขยายผลทางธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้ว อย่างน้อย 3 ราย และหนึ่งในนั้นคือ บริษัท ดีเอสวี โซลูชั่นส์ จำกัด และยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อยอดปรับปรุง ระบบจากเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะขยายผลเปิดให้บริการต่อภาคอุตสาหกรรมไทยที่กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านในการลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพในส่วนของห่วงโซ่อุปทานในสถานประกอบการ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการใช้ระบบ ASRS จากฝีมือคนไทย

 

 

2. ส่งออกเม็ดพลาสติกไทยเฮ! ฟิลิปปินส์ยุติการไต่สวนเซฟการ์ด (ที่มา: แนวหน้า, ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565)

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (DTI) ฟิลิปปินส์ได้ประกาศยุติการไต่สวนการใช้มาตรการปกป้องเนื่องจากมีการนำเข้า (Safeguard Measure) สินค้าเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเพิ่มสูงขึ้น (LLDPE) หลังจากคณะกรรมาธิการภาษีได้ออกรายงานผลการไต่สวนอย่างเป็นทางการว่าไม่พบปริมาณการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากตามที่มีการกล่าวหาจึงไม่มีเหตุผลที่จะใช้มาตรการปกป้องในสินค้าเม็ดพลาสติก LLDPE และให้ยุติการไต่สวน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565ถือเป็นการจบปัญหาและข้อกังวลของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกที่เรื้อรังมาตั้งแต่ปลายปี 2563 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์ของฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำขอให้รัฐบาลฟิลิปปินส์พิจารณาใช้มาตรการปกป้องเนื่องจากมีการนำเข้าสินค้าเม็ดพลาสติก LLDPE เพิ่มสูงขึ้นหรือมาตรการเซฟการ์ด โดยสินค้าเม็ดพลาสติก LLDPE มักถูกนำไปใช้เพื่อผลิตถุงหรือฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารซึ่งกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (DTI) ได้ออกประกาศเปิดการไต่สวนเบื้องต้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม2563 และพบว่าคำขอดังกล่าวมีมูล จึงเห็นควรให้คณะกรรมาธิการภาษีดำเนินการไต่สวนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ได้ดำเนินการโต้แย้งการพิจารณาใช้มาตรการปกป้องของรัฐบาลฟิลิปปินส์อย่างจริงจังและเข้มข้นมาโดยตลอด ตั้งแต่ชั้นการรับคำขอ ผลการพิจารณาขั้นต้น การไต่สวนอย่างเป็นทางการ รวมถึงการมีถ้อยแถลงในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ยุติการไต่สวนและไม่ให้บังคับใช้มาตรการปกป้องในสินค้าดังกล่าว การยุติการไต่สวนมาตรการปกป้องในครั้งนี้ จึงถือเป็นปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกไทย เนื่องจากได้สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำเข้าฟิลิปปินส์ว่า สินค้าเม็ดพลาสติกนำเข้าจากไทยจะปลอดจากภาระอากรปกป้อง

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มสินค้าเม็ดพลาสติกเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 4 ของมูลค่าส่งออกไปทั่วโลกของไทย โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ประมาณปีละกว่า 300,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของสินค้าเม็ดพลาสติก LLDPE มูลค่าการส่งออกในปี 2564 อยู่ที่ 57,000 ล้านบาท และในไตรมาสแรกของปี 2565อยู่ที่ 16,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 30% โดยมีจีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 1 คิดเป็นประมาณ 60% ของมูลค่าการส่งออกรวม ตามด้วย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย สำหรับฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 9 โดยในปี 2564 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท และไตรมาสแรกของปี 2565 อยู่ที่ 200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% ทั้งนี้ ถือได้ว่าฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกที่มีอนาคตของไทย โดยไทยมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 หรือ 25% ของการนำเข้าสินค้านี้

 

นายวีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 

3. กนอ. ลุยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับนิคมฯ อัจฉริยะ (ที่มา: แนวหน้า, ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565)

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า  กนอ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Smart Energy เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate) กับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) (บริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : กฟภ.) ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate) ด้าน Smart Energy ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง จำนวน 15 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีเป้าหมายดำเนินการในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยสามารถนำเทคโนโลยีมาทำงานร่วมกับระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งทางด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน รวมถึงรูปแบบการลงทุนในด้าน Smart Energy และ Smart Grid เพื่อยกระดับการพัฒนาธุรกิจและการให้บริการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ

อย่างไรก็ตาม สำหรับการพัฒนาโครงการนี้เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจใหม่ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เข้าสู่ความเป็น Smart Energy มากขึ้น และยกระดับพัฒนาสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate) ที่สมบูรณ์แบบทุกด้าน มีการผสมผสานระบบพลังงานและระบบบริหารจัดการพลังงาน หรือ Energy Management System : EMS ที่สามารถเชื่อมโยงทุกระบบเข้าไว้ด้วยกัน ทั้ง Smart Energy, Smart Grid, Smart Meter เพื่อรองรับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

 

ข่าวต่างประเทศ

 

4. อ่วมถ้วนหน้า! UK เจอวิฤตค่าครองชีพ เงินเฟ้อทุบสถิตสูงสุดรอบ 40 ปีอีกครั้ง (ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ของสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อของประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้นแตะระดับ 9.1% หากคิดเป็นรายปี สูงขึ้นจากเดือนเมษายน ซึ่งเงินเฟ้ออยู่ที่ 9.0% ถือเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1982 โดยธนาคารกลางอังกฤษประมาณการว่าเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรน่าจะแตะระดับ 11% ก่อนสิ้นปี อันมีต้นตอจากราคาพลังงานที่พุ่งสูง ซึ่งเพิ่มแนวโน้มความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ทั้งนี้ เงินเฟ้อสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ กำลังก่อวิกฤตค่าครองชีพในสหราชอาณาจักรและที่อื่นๆ ทั้งนี้ ทางด้านเดวิด บาเรียร์ หัวหน้านักวิจัยจากหอการค้าสหราชอาณาจักรให้ความเห็นว่า ดัชนีเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 9.0% ตอกย้ำว่าภาคธุรกิจและครัวเรือนตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหนักหน่วงแค่ไหน โดยเงินเฟ้อที่ดีดตัวสูงขึ้นนี้มาพร้อมกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจอันเลวร้าย และจนกว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนกระตุ้นการลงทุนของภาคธุรกิจ โอกาสที่จะดิ่งเข้าสู่ภาวะถดถอยก็รังแต่จะเริ่มขึ้น ทั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูง ท่ามกลางสงครามยูเครนและการผ่อนปรนข้อจำกัดสกัดโควิด-19 ที่ผลักให้ราคาพลังงานและราคาสินค้าดีดตัวสูงขึ้น ซึ่งภาวะดังกล่าวกระตุ้นให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่มันก็เสี่ยงฉุดเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นก็อาจส่งผลกระทบเจ็บปวดแก่ภาคธุรกิจและผู้บริโภคตามมาเช่นกันที่ผ่านมา ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาแล้ว 5 ครั้ง นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564

 

หมายเหตุ : ค่าเงินบาท อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ราคาน้ำมันและราคา NGV อ้างอิงจากราคาน้ำมันขายปลีกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)