ข่าวประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2567

ข่าวในประเทศ

A person in a suit leaning on a railing

Description automatically generated

นายเศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

 

1. ครม. อนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (ที่มา: แนวหน้า, ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2567)

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการค้ำประกันสินเชื่อ portfolio guarantee scheme ระยะที่ 11 และอนุมัติวงเงินงบประมาณ 7,125 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการสนับสนุนศักยภาพด้านเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบโครงการสินเชื่อ IGNITE THAI LAND โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณรวม 1,150 ล้านบาท จากงบประมาณประจำปี 2567 ผ่านธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนระบบสถาบันการเงินได้อย่างเพียงพอจึงขอให้ขยายรวมถึงกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีคุณสมบัติชัดเจน เช่น วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเกษตรที่เป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ สำหรับสินเชื่อ IGNITE THAILAND เป็นสิ่งที่เราให้กับเอสเอ็มอี ซึ่งมีการขยายกลุ่มเป้าหมาย และสนับสนุนให้เข้าถึงสินเชื่อ ในระยะเวลาอันเร็วขึ้นด้วย โดยระยะเวลาที่ขยายจะไปจนถึงปีหน้า

อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND เป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่กระทรวงการคลังออกมาสนับสนุนมาตรการ IGNITE THAILAND ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมีอุตสาหกรรมอาหารท่องเที่ยวและสุขภาพ ที่ปล่อยผ่านธนาคารออมสินวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยผู้ประกอบการสามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นและดอกเบี้ยถูก ทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เติบโตขึ้นได้ ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นต้องใช้การค้ำประกันของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม                            ขนาดย่อม (บสย.) เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับสินเชื่อตามโครงการได้เพียงพอกับความต้องการดำเนินธุรกิจ โดยฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันใน 2 ปีแรก และค่าธรรมเนียมเพียง 0.75% ต่อปี ในปีที่ 3-4 เข้าประกบเพื่อเป็นการรักษาความเสี่ยง ซึ่งเป็นสองมาตรการที่คู่กัน

 

A person in a suit

Description automatically generated

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

2เกษตรฯ-ผลักดันส่งออกผลไม้จากไทยสู่ตลาดจีน (ที่มา: แนวหน้า, ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2567)

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในการจัดหาผลไม้ไทยคุณภาพสู่ตลาดจีน ร่วมกับนางจาง เซียวเซียว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่าง Shenzhen Pagoda Industry (Group) จำกัด (บริษัทพาโกดา) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับพิธีการลงนามเอกสารความร่วมมือในการจัดหาผลไม้ไทยคุณภาพสู่ตลาดจีน มี 4 ฉบับ คาดว่าภายหลังลงนามจะมีการจัดซื้อทุเรียนประมาณ 13,824 ตัน และมังคุด 880 ตัน มูลค่ารวม 1,650 ล้านบาท ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพสูงมากมายหลายชนิด จึงได้ชื่อว่าเป็น Kingdom of Fruits และเป็นประเทศที่ส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้หลักการที่สำคัญ คือ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย โดยมุ่งเน้นการยกระดับสินค้าภาคการเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการสร้างแบรนด์เนมสินค้าเกษตร การสร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง รวมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของผลไม้ไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย สามารถส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนได้ 22 ชนิด และอยู่ระหว่างการขออนุญาตเปิดตลาดส่งออกผลไม้ไทยเพิ่มเติมอีกหลายรายการ ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญต่อคุณภาพของผลไม้ รวมถึงมาตรฐานของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อทำให้ผู้บริโภคชาวจีนจึงมั่นใจได้ว่าผลไม้ไทยนอกจากจะมีรสชาติที่ดีแล้ว ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยในปี 2566 ประเทศไทยมีการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนกว่า 2.36 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 213,468 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของมูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทย

 

A person in a suit

Description automatically generated

นายสมชาย พรรัตนเจริญ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย

 

3. ก.ค. 'ผงชูรส' ขึ้นอีก 3-5 บาท สินค้าตรึงราคาหันลดปริมาณ (ที่มา: มติชน, ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2567)

นายสมชาย พรรัตนเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์กำล้งซื้อในปัจจุบัน ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง จากการที่คนไม่มีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ ไม่มีรายได้เพิ่ม แต่กลับมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น จากค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้คนประหยัดในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ขณะที่ราคาสินค้ามีทยอยปรับขึ้น ล่าสุดผู้ผลิตผงชูรสยี่ห้อหนึ่งแจ้งจะปรับราคาขายอีกประมาณ 5% หรือประมาณ 3-5 บาทต่อถุง เริ่มเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ แต่ละขนาดปรับขึ้นไม่เท่ากัน เช่น บรรจุ 1 กิโลกรัม ปรับขึ้น 5 บาท ขนาดเล็กคงราคาขาย 5-10 บาทแต่ใช้การลดปริมาณลง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายอธิพล ตีระสงกรานต์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังซื้อยังไม่ดี และมีแนวโน้มแย่ลงเรื่อยๆ ขณะที่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นจากค่าแรงที่ได้ปรับขึ้นให้กับพนักงานไปเมื่อปลายปี 2566 ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ยังมีค่าโอที ที่ต้องจ่ายเพิ่ม เนื่องจากพนักงานขาดแคลนทั้งนี้ ต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาโดยเร็ว และบริษัทคงต้องมีการจัดทำกิจกรรมการตลาดให้มากขึ้น โดยบริษัทจะพยายามตรึงราคาสินค้าไว้ให้นานที่สุด

 

ข่าวต่างประเทศ

A red circle on a white cloth

Description automatically generated

 

4. เงินเฟ้อภาคค้าส่งของญี่ปุ่นเพิ่ม 2.4% ในเดือนพ.ค. สูงสุดในรอบ 9 เดือน (ที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2567)

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าผู้ประกอบการ (CGPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดราคาสินค้าและบริการที่สั่งซื้อโดยบริษัทญี่ปุ่นและเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากภาคค้าส่ง เพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนพฤษภาคม 2567 เมื่อเทียบเป็นรายปี นับเป็นการเพิ่มขึ้นรายปีที่สูงที่สุดในรอบ 9 เดือน และสูงกว่าระดับ 1.1% ในเดือนเมษายน 2567 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 2.0% ทั้งนี้ ในรายงานระบุว่า ดัชนีราคาส่งออกในเดือนพฤษภาคม 2567 เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ชะลอลงจากระดับที่ผ่านการปรับค่าแล้วที่ 11% ในเดือนเมษายน 2567 ขณะที่ดัชนีราคานำเข้าในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 6.9% หลังจากเพิ่มขึ้น 6.6% ในเดือนเมษายน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนีราคาผู้ผลิตของญี่ปุ่นขยับขึ้น 0.7% ในเดือนพฤษภาคม 2567 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนเมษายน ที่ขยับขึ้น 0.5%

 

หมายเหตุ : ค่าเงินบาท อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ราคาน้ำมันและราคา NGV อ้างอิงจากราคาน้ำมันขายปลีกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)