ข่าวประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

ข่าวในประเทศ

A person in a suit sitting at a table

Description automatically generated

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

1. ถกไนจีเรีย-ยูกันดา-อียิปต์ ส.อ.ท.มุ่งขยายการค้าลงทุนแอฟริกา (ที่มา: แนวหน้า, ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2567)

 

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. โดย สภาธุรกิจไทย-แอฟริกาใต้ ได้ต้อนรับ Chief Dr. Mujidat Folasade Tinubu-Ojo บุตรีของประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และคณะนักธุรกิจจากไนจีเรีย เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมไทยและไนจีเรีย โดยเฉพาะด้านสินค้าเกษตร อาหาร อุตสาหกรรมยา เครื่องมือทางการแพทย์ เหมืองแร่ ปิโตรเลียม เป็นต้น ทั้งนี้ ส.อ.ท. ยินดีที่จะช่วยเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างสมาชิก ส.อ.ท. และนักธุรกิจไนจีเรียที่ต้องการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งไนจีเรียเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากและเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ขยายตลาดการค้า นอกจากนี้ ส.อ.ท. ได้ต้อนรับ H.E. Mrs. Betty O. Bigombe เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐยูกันดา ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในโอกาส    เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วยนายโอฬาร วีรวรรณ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐยูกันดา ประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านการเกษตร อาหาร เครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนการจัดทำมาตรฐาน ทั้งนี้ยูกันดาตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก และเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแร่มากมาย โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ กาแฟ เครื่องเทศ ด้ายและเส้นใย

อย่างไรก็ตาม ส.อ.ท. โดย สภาธุรกิจไทย-อียิปต์ ยังได้เข้าร่วมงาน NEW MODERN EGYPT:TIPS IN DOING BUSINESS ทั้งนี้ ได้มีการให้ข้อมูลแก่ภาคเอกชนไทยที่มีความต้องการขยายตลาดการค้าและการลงทุนไปยังอียิปต์ สถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจอียิปต์ปัจจุบันการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติและกฎระเบียบต่างๆ และโอกาสสินค้าไทยในตลาดอียิปต์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านการลงทุน

 

A person in a suit and tie

Description automatically generated

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

อธิบดีกรมสรรพสามิต

 

2ยกระดับสุราชุมชน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ที่มา: แนวหน้า, ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2567)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและจัดเก็บภาษีสินค้าสุราให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภาษีสรรพสามิต โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสุราชุมชนให้มีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอีกทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลของนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจชุมชน โดยการออกกฎกระทรวงการผลิตสุราพ.ศ. 2565 ที่ปลดล็อกกฎหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการของรัฐบาลในการได้ปรับลดอัตราภาษีสุราแช่พื้นเมือง ประเภทอุ กระแช่สาโท โดยปรับอัตราภาษีตามมูลค่าจากเดิม 10% เป็น 0% เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ และสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้ส่งผลให้สุราชุมชนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมสรรพสามิต ต่างก็มีการเติบโตและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม จังหวัดแพร่ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างพื้นที่ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2566) พื้นที่จังหวัดแพร่จัดเก็บภาษีสุราชุมชนเฉลี่ย 443 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นกว่า 30% ของการจัดเก็บภาษีสุราชุมชนทั่วประเทศ จนทำให้มีการเรียกจังหวัดแพร่ ว่าเป็น "มหานครแห่งสุราพื้นบ้าน" สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนเป็นจำนวนมากทั้งยังสร้างงาน สร้างรายได้ให้พี่น้องในชุมชนตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยผู้สูงอายุสามารถทำงานล้างขวดที่บ้านส่วนลูกหลานที่เรียนจบกลับมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็ได้นำวิชาความรู้กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งเป็นทั้งการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่สืบไป

 

A person in a suit sitting at a desk

Description automatically generated

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

3. เพิ่มขุมพลังดันนครศรีฯ โต 8.4% (ที่มา: ไทยรัฐ, ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2567)

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับนายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังแนวทางและข้อเสนอการยกระดับศักยภาพภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายยกระดับ 10 เมืองสู่เมืองหลัก ว่านครศรีธรรมราชเป็นจังหวัด  ที่ 3 ของพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัด ได้แก่ นครพนม ศรีสะเกษ แพร่ ลำปางนครสวรรค์ กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี ตรัง และนครศรีธรรมราช ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนไประยะหนึ่งแล้ว สำหรับแผนขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของจังหวัดผ่าน 3 แกนหลักสำคัญ ได้แก่ ปลดล็อกข้อจำกัดด้านศักยภาพการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทางด้านนายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับแผนการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นอย่างยิ่งโดยมีเป้าหมายหลักสำคัญ 3 ประการ คือ การร่วมมือกับภาคเอกชนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเจ้าของจังหวัดที่มีความเข้าใจในแต่ละพื้นที่ดีภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่องการอำนวยความสะดวกผลักดันการปลดล็อกข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบที่ล้าสมัยให้เศรษฐกิจจังหวัดขับเคลื่อนได้ง่ายที่สุด

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นการมารวมตัวกัน เพื่อกำหนดเป้าหมายและปลดล็อกศักยภาพที่มีอยู่ของจังหวัดทั้งการเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ อย่างยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล รวมถึงเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า GI คุณภาพ อาทิ เครื่องถมนคร และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง โดยใช้กลไกการทำงานของภาคเอกชนเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของตลาดการลงทุน และกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ เพื่อยกระดับศักยภาพของจังหวัดให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดโดยในแผนกวิกวินตั้งเป้าให้ GPP ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเติบโตจาก 190,000 ล้านบาท ปี 2565 เป็น 286,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 โตเฉลี่ยปีละ 8.4%

 

ข่าวต่างประเทศ

A flag with stars on it

Description automatically generated

 

4. จีนเผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศลดลง-ไม่ซื้อทองคำเพิ่มในเดือนมิ.ย. (ที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2567)

สำนักงานปริวรรตเงินตราต่างประเทศของจีน (SAFE) เปิดเผยว่า ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2567 ของจีนลดลง 9.681 พันล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 3.222 ล้านล้านดอลลาร์ จากระดับ 3.232 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนมิถุนายนของจีนอยู่ในระดับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 3.226 ล้านล้านดอลลาร์ โดย SAFT ระบุว่า ธนาคารกลางจีนถือครองทองคำสำรองในปริมาณ 72.8 ล้านออนซ์ ในเดือนมิถุนายน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับของเดือนพฤษภาคม โดยนับเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่ธนาคารกลางจีนไม่ได้ซื้อทองคำเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบทุนสำรอง

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางจีนจะกลับมาซื้อทองคำอีกครั้ง เนื่องจากต้องการกระจายความเสี่ยงในระบบทุนสำรอง โดยนักวิเคราะห์มองว่า ราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ธนาคารกลางจีนไม่ได้ซื้อทองคำเพิ่มเป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน           

 

หมายเหตุ : ค่าเงินบาท อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ราคาน้ำมันและราคา NGV อ้างอิงจากราคาน้ำมันขายปลีกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)