ส่งสัญญาณเตือนภัยระยะต้น
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของไทย มีนาคม - พฤษภาคม 2567
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 1_ews_ie_032567.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_ie_032567_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_ie_032567_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4_ews_ie_032567.docx, 4_ews_ie_032567.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 5_ews_ie_032567_info.jpg, 5_ews_ie_032567_info.pdf
ส่งสัญญาณปกติ
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มีนาคม - พฤษภาคม 2567
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 1_ews_e_032567.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_e_032567_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_e_032567_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4_ews_e_032567.docx, 4_ews_e_032567.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 5_ews_e_032567_info.jpg, 5_ews_e_032567_info.pdf
ส่งสัญญาณเตือนภัยระยะต้น
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของไทย กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 1_ews_ie_022567.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_ie_022567_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_ie_022567_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4_ews_ie_022567.docx, 4_ews_ie_022567.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 5_ews_ie_022567_info.jpg, 5_ews_ie_022567_info.pdf
ส่งสัญญาณปกติ
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 1_ews_e_022567.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_e_022567_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_e_022567_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4_ews_e_022567.docx, 4_ews_e_022567.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 5_ews_e_022567_info.jpg, 5_ews_e_022567_info.pdf
ส่งสัญญาณเตือนภัยระยะต้น
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของไทย มกราคม - มีนาคม 2567
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 1_ews_ie_012567.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_ie_012567_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_ie_012567_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4_ews_ie_012567.docx, 4_ews_ie_012567.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 5_ews_ie_012567_info.jpg, 5_ews_ie_012567_info.pdf
ส่งสัญญาณเตือนภัยระยะต้น
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มกราคม - มีนาคม 2567
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 1_ews_e_012567.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_e_012567_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_e_012567_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4_ews_e_012567.docx, 4_ews_e_012567.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 5_ews_e_012567_info.jpg, 5_ews_e_012567_info.pdf
อ่านเพิ่ม