ส่งสัญญาณปกติ

ระบบเตือนภัยฯ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ส่งสัญญาณปกติ

ส่งสัญญาณปกติ

ระบบเตือนภัยฯ เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 ส่งสัญญาณปกติ

ส่งสัญญาณปกติ

ระบบเตือนภัยฯ เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 ส่งสัญญาณปกติ โดยอุปสงค์ต่างประเทศเป็นแรงหนุนสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตของไทยในระยะนี้

ส่งสัญญาณปกติ

ระบบเตือนภัยฯ เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 ส่งสัญญาณปกติ จากแรงหนุนด้านการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก

ส่งสัญญาณปกติ

ระบบเตือนภัย เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 ส่งสัญญาณปกติ ตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก

ADDRESS

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

CALL US NOW
800-123-4567
FOLLOW US