การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 1 ปี 2567

ดาวน์โหลดเนื้อหา

การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 1
เรื่อง “เปิดความท้าทายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภายใต้ความขัดแย้งของภูมิรัฐศาสตร์โลก”
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ ห้อง Kensington ชั้น 5 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (The berkeley Hotel)
และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

รูปภาพ