การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 2 ปี 2567
เรื่อง “จับตาวิกฤตสินค้าต่างชาติทะลัก ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยรับมืออย่างไร”
ลงวันที่ 09 May 2024
การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 1 ปี 2567
เรื่อง “เปิดความท้าทายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภายใต้ความขัดแย้งของภูมิรัฐศาสตร์โลก”
ลงวันที่ 05 Mar 2024
การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 4 ปี 2566
เรื่อง “ส่องชีพจรเศรษฐกิจไทยช่วงท้ายปี กับอนาคตทิศทางอุตสาหกรรมไทยปี 2567”
ลงวันที่ 13 Sep 2023
การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 3 ปี 2566
เรื่อง “เจาะลึกศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ความท้าทายกับอนาคตประเทศไทย”
ลงวันที่ 08 Aug 2023
การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 2 ปี 2566
“Trade war สู่ Tech war โอกาสครั้งใหม่ของอุตสาหกรรมไทย”
ลงวันที่ 30 May 2023
การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 1 ปี 2566
ถอดรหัสความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สู่เป้าหมายเศรษฐกิจยั่งยืน
ลงวันที่ 16 Mar 2023
อ่านเพิ่ม