การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 4 ปี 2566
เรื่อง “ส่องชีพจรเศรษฐกิจไทยช่วงท้ายปี กับอนาคตทิศทางอุตสาหกรรมไทยปี 2567”
ลงวันที่ 13 Sep 2023
การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 3 ปี 2566
เรื่อง “เจาะลึกศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ความท้าทายกับอนาคตประเทศไทย”
ลงวันที่ 08 Aug 2023
การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 2 ปี 2566
“Trade war สู่ Tech war โอกาสครั้งใหม่ของอุตสาหกรรมไทย”
ลงวันที่ 30 May 2023
การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 1 ปี 2566
ถอดรหัสความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สู่เป้าหมายเศรษฐกิจยั่งยืน
ลงวันที่ 16 Mar 2023
การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 3 ปี 2565
ผลัดเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่ อนาคตที่อุตสาหกรรมไทยต้องเผชิญ
ลงวันที่ 15 Jun 2022
การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 2 ปี 2565
ทิศทางอุตสาหกรรมไทย...ไปต่ออย่างไรภายใต้สถานการณ์เงินเฟ้อ
ลงวันที่ 17 Mar 2022
อ่านเพิ่ม